SKS Ydelsesrefusion

Foranlediget af spørgsmål fra mange kommuner, har SKS besluttet at udvikle et LIS system til håndtering af data fra Kombits Ydelsesrefusion, som træder i kraft ultimo januar 2018. Formålet med systemet er at give overblik og indsigt i de pengestrømme som foregår mellem staten og den enkelte kommune, samt at bidrage til at få indblik i enkelte økonomitransaktioner og give kommunerne et effektivt controllerværktøj a’ la’ SKS A-Refusion. Med systemet får man desuden et værktøj til læse både posteringer og fejlmeddelelser fra Kombit.

Tidsplanen udvikling og drift ser således ud:
  • Ultimo november 2017 udsender Kombit en detaljeret databeskrivelse (endnu ikke udsendt)
  • Aftaleindgåelse med kommuner, inkl. evt. databehandleraftale
  • Kommunen meddeler Kombit at SKS er LIS leverandør på Ydelsesrefusion
  • SKS Ydelsesrefusion er klar til drift ultimo januar, med oversigts rapporter hvor der er mulighed for ”drill-down” til detaljer
  • I marts afvikler SKS et erfa- og brugergruppemøde, hvor den videre udvikling af systemet fastlægges i samarbejde mellem kommunerne.

Vi ved fra SKS A-refusion at mange kommuner sparede større mio. beløb netop på baggrund af vores effektive brugergrænseflade – i ydelsesrefusion er beløbene betydeligt større og dermed er besparelsespotentialet også større.

For mere info – kontakt undertegnede.

Direktør Jeppe Andersen
Tlf. 22 67 08 00
Mail: jea@sks-as.dk